Installation

Vitodens 125 kW, Vitocell 950 ltr., 2 x Frischwasserstation Vitotrans 353